Bilentilele Billet

Bilentilele Billet constau dintr-o lentilă convexă L tăiată diametral în două, jumătăţile fiind uşor distanţate una de alta.
Lumina emisă de sursa primară S formează după refracţia în cele două jumătăţi de lentilă, două imagini reale S1 şi S2 care sunt sursele secundare coerente ce generează regiunea de interferenţă.

billet.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License