Franja De Interferenta

Când două sau mai multe fascicule de lumină se suprapun, dacă fasciculele îndeplinesc condiţiile de coerenţă, intensitatea undei rezultante din regiunea de
suprapunere, variază de la un punct la altul între maxime care depăşesc suma intensităţilor fasciculelor şi minime care pot fi şi nule. Distribuţia intensităţii undei
rezultante în regiunea de suprapunere, caracterizată prin succesiunea de maxime şi minime, poartă numele de franje.
Cronologic, franjele produse prin suprapunerea undelor provenind de la un număr finit de surse coerente discrete se numesc franje de interferenţă şi
pun în evidenţă existenţa fenomenului de interferenţă, iar franjele produse prin suprapunerea undelor provenite de la o distribuţie continuă de surse coerente
( sursă distribuită continuu) sunt numite franje de difracţie şi evidenţiază existenţa fenomenului de difracţie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License