Metoda Lui Essen

În 1950 fizicianul britanic Louis Essen a calculat viteza luminii prin măsurarea exactă a frecvenţei de rezonanţă a unei cavităţi metalice.
Cunoscând dimensiunile cavităţii, el a putut determina şi lungimea de undă. Din aceste două măsurători a putut calcula viteza luminii folosindu-se
de ecuaţia c=fλ, unde f este frecvenţa luminii şi λ este lungimea de undă. Metoda lui Essen măsoară de fapt viteza undelor radio, dar viteza tuturor undelor
electromagnetice în vid este aceeaşi, astfel încât ea poate fi folosită şi pentru determinarea vitezei luminii. Mai mult, din moment ce undele radio au o
lungime de undă de ordinul metrilor, acestea sunt mai uşor de măsurat decât lungimea de undă a luminii, care este de 5 × 10-7 m.
Măsurarea vitezei luminii nu mai reprezintă o provocare, ea fiind la ora actuală cunoscută ca o constantă fundamentală la valoarea de 299.792.458 m s-1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License